۶۰۲

پروژه طراحی و اجرای حیاط منزل در خیابان مشتاق

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مکان : اصفهان، خیابان مشتاق اول

مساحت : 120 متر مربع

زمان اجرا : 1398

طراحی معماری : مشاور شهر و اندیشه (فرود ضرغام)

طراحی و اجرای محوطه، فضای سبز و پوشش گیاهی و سیستم آبیاری هوشمند : گروه باغ منظر