گروه مهندسی باغ منظر Baghmanzar Group

تصفیه نوین

مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم‌های تصفیه آب و فاضلاب شامل:
– فاضلاب صنایع، کارخانه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی
– فاضلاب‌های شهری و روستایی و ارتقاء کیفیت و تصفیه تکمیلی آنها
– پساب خاکستری مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و استخرها
به منظور بازچرخانی آب در انوع کاربری‌ها شامل : آبیاری فضای سبز و مزارع کشاورزی و استفاده در فرآيندهای صنعتی.

09372511886
tasfieh.novin@gmail.com

تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب در ایالت کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا و بر کرانه اقیانوس آرام، با حدود 40 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکاست...

۴۲۵