گروه مهندسی باغ منظر Baghmanzar Group

تراس مرکز تجاری خیابان”پارک” (PARK AVE COMMERCIAL TERRACE)

۲۹۶

طراح : شرکت EVAN C. LAI LANDSCAPE DESIGN

مکان : نیویورک، منهتن

مساحت : 340 متر مربع

این بام سبز بر روی تراس دفتر مرکزی شرکت “حمایت از سرمایه‌گذاری”، واقع در خیابان پارک، در شهر نیویورک احداث و با الهام از پروژه منحصربفرد High Line نیورک طراحی شد و با استفاده از یک نرده شیشه‌ای، منظره وسیعی از منهتن را در مقابل چشم بینندگان قرار داد. همچنین با استفاده از گونه‌های متعدی از گیاهان، حس یک باغچه سبز را بر روی تراس ایجاد کرد.

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr