گروه مهندسی باغ منظر Baghmanzar Group

تصفیه آب خاکستری در اسلو نروژ

۴۳۹

محل پروژه : نروژ، اسلو، منطقه کلوسترنگا (Klosterenga)

سال اجرا : 2000

مساحت : 100 متر مربع

در منطقه کلوسترنگا واقع در مرکز اسلو، پایتخت نروژ، از سیستم تصفیه آب خاکستری یک ساختمان 33 واحدی با یکصد نفر جمعیت عمدتاً برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده می‌شود. سیستم تصفیه شامل یک سپتیک تانک، بیوفیلتر هوازی و تالاب مصنوعی است که در حیاط ساختمان و زیر سطح زمین اجرا شده است. همانگونه که در شکل زیر قابل مشاهده است، بر روی بیوفیلترها یک زمین بازی قرار گرفته و پساب خروجی می‌تواند به یک دریاچه کوچک و کم سطح نیز تخلیه گردد.

کیفیت پساب خروجی از این سیستم از لحاظ برخی پارامترهای کیفی نظیر نیتروژن نزدیک به کیفیت آب آشامیدنی و از لحاظ میکروبی نزدیک به کیفیت آب استحمام بوده و همچنین قابلیت آبیاری محصولات خوراکی را دارد. اجرا و کارایی این پروژه طی دو دهه گذشته، نشان داد که استفاده از روش‌های تصفیه طبیعی، در فضاهای شهری و با محدودیت فضا نیز امکان‌پذیر است.

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr

مطالب مرتبط

تصفیه آب خاکستری در اسلو نروژ

۴۳۹