گروه مهندسی باغ منظر Baghmanzar Group

تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب در ایالت کالیفرنیا

۲۸۴

ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا و بر کرانه اقیانوس آرام، با حدود 40 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکاست که به شدت در معرض خشکسالی قرار گرفته است. روند استفاده از پساب فاضلاب شهری در شهرهای ایالت کالیفرنیا، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی موفق در حوزه استفاده مجدد از آب به شمار می‌آید. استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده (پساب) و احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مدرن، پس از جنگ جهانی دوم و از سال 1961، در شهرهای مختلف این ایالت آغاز گردید و امروزه کالیفرنیا به عنوان یک رهبر ملی و جهانی در بازچرخانی آب شناخته می‌شود.

کالیفرنیا با بیش از 160،000 کیلومتر خطوط جمع‌آوری شبکه فاضلاب و 900 تصفیه‌خانه فاضلاب، حدود 15،000،000 متر مکعب در روز معادل 174،000 لیتر در ثانیه فاضلاب تولید می‌کند. تا پایان سال 2015، از حدود 25،000 لیتر در ثانیه آب بازچرخانی شده در کالیفرنیا، 18 درصد برای آبیاری فضای سبز، 8 درصد برای آبیاری زمین‌های گلف، 31 درصد برای کشاورزی، 10 درصد برای صنعت و مابقی برای کاربری‌هایی نظیر تغذیه آب‌های زیرزمینی، ممانعت از نفوذ آب دریا، مصارف تفریحی، ترمیم اکوسیستم (تالاب‌ها و زیستگاه‌ها)، تولید انرژی زمین گرمایی و مصارف تجاری استفاده می‌گردد. بر اساس گزارش دانشگاه ویرجینیا (2009)، برای آبیاری فضای سبز 201465 منزل مسکونی، 572 پارک، 462 زمین گلف و 251 مدرسه از پساب استفاده می‌گردد.

در این راستا قوانین و ضوابط محلی نظیر “Titles 22 California Code of Regulations”برای معیارهای بازیابی آب تهیه گردیده که الزامات کیفی و بهداشتی سختگیرانه‌ای را برای پساب مورد استفاده در آبیاری عرصه‌های فضای سبز در دسترس عموم در نظر گرفته است. البته سیستم‌های تصفیه فاضلاب در کالیفرنیا با چالش‌هایی نظیر:

–     فرسودگی زیرساخت‌های تصفیه و نیاز به بروزرسانی و جایگزینی تجهیزات

–     وجود داروهای دفع شده، سموم دفع آفات، علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و سایر مواد شیمیایی سمی در فاضلاب

–     رشد جمعیت و نیاز به توسعه سیستم‌های تصفیه

–     کاهش میزان فاضلاب به دلیل خشکسالی و پیاده‌سازی سیاست‌های حفظ آب

–     اثرات تغییر اقلیم

–     آلاینده‌های غیر نقطه‌ای ناشی از رواناب‌های سطحی

روبرو هستند، لیکن بر اساس برنامه عملیاتی بازیابی آب در کالیفرنیا که در ژوئیه سال 2019 تدوین گردیده است، کالیفرنیا طی سه دهه آینده، به منظور آماده‌سازی در مقابل اثرات تغییرات اقلیم، استفاده از آب بازچرخانی شده را به دو برابر افزایش خواهد یافت. در راستای دستیابی به این هدف، چهار استراتژی شامل:

–      تحقیقات کامل برای پیشبرد بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آب آشامیدنی

–      تدوین و ساده نمودن مقررات بازچرخانی آب و صدور مجوزهای مربوطه

–       افزایش امتیازات و کمک هزینه در قالب وام برای گسترش زیرساخت‌های بازچرخانی آب

–       اجرای برنامه‌های منطقه‌ای یکپارچه

اجرایی گریده و کالیفرنیا را به سمت افزایش بازیابی آب هدایت می‌کند.

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr